نوشته‌ها

آزمایش دانه بندی

آزمایش دانه بندی آزمایش دانه بندی شن و ماسه و آزمایش جذب آب از اولین آزمایش هاییه که به محض ورود مصالح به آزمایشگاه انجام میشه. دانه بندی شن و ماسه بر خواص بتن مثل مقاومت فشاری بتن یا نفوذ پذیری بتن و...  بسیار تاثیر گذاره. همونطوری که ت…

آزمایش جذب آب سنگدانه

آزمایش جذب آب آزمایش جذب آب یا همون درصد جذب آب یکی از آزمایش‌هاییست که  بعد از ورود مصالح به آزمایشگاه روی سنگدانه ها انجام می شود. همونطوری که میدونید به هنگام ورود مصالح به آزمایشگاه یا کارگاه یا هر جای دیگه که میخواید در اونجا بتن تولید کنید باید دوتا…