نوشته‌ها

آزمایش جذب آب سنگدانه

آزمایش جذب آب آزمایش جذب آب یا همون درصد جذب آب یکی از آزمایش‌هاییست که  بعد از ورود مصالح به آزمایشگاه روی سنگدانه ها انجام می شود. همونطوری که میدونید به هنگام ورود مصالح به آزمایشگاه یا کارگاه یا هر جای دیگه که میخواید در اونجا بتن تولید کنید باید دوتا…