نوشته‌ها

مقیاس و دستگاه مختصات

مقیاس و دستگاه مختصات

مقیاس چیست؟ کاربرد مقیاس و دستگاه مختصات در کجاست؟ مقیاس و سیستم مختصات، دو اصطلاح مهم از اصطلاحات نقشه برداری به حساب می آید. در مقاله های قبل گفتیم که نقشه عبارت از ترسیم تصویر افقی قسمتی از عوارض زمین ( اعم از طبیعی و یا مصنوعی) به نسبتی کوچ…
نقشه برداری

نقشه برداری هوایی و زمینی

انواع نقشه برداری نقشه برداری مفهوم جامعی است. در ابتدا توضیح مختصری در ارتباط با اصطلاحات نقشه برداری میدهم به امید اینکه بهره برداری دوستان از گزارشکار نقشه برداری بیش از پیش شود. تعریف کلی نقشه برداری: بطور کلی نقشه برداری علم تهیه وپیاده…