نوشته‌ها

بتن پرمقاومت (HSC)

بتن پرمقاومت  (  HSC ) ابتدا باید بدانیم به چه بتنی بتن پرمقاومت گویند؟ بتنی که با سنگدانه های رایج و معمول ساخته شود و مقاومت آن بیشتر از 40 مگاپاسکال باشد بتن پرمقاومت نامیده می­شود. طبیعی است به دلیل استفاده از مصالح معمول در این بتن، …